Att sälja smycken

Att sälja smycken på nätet är snart att betrakta som en folkrörelse

Att sälja smycken online har blivit en allt större marknad. Detta kan främst förklaras med att intresset för att tillverka smycken har vuxit i takt med att det blivit allt lättare att sälja dem online via en blogg eller en webbutik.

Att sälja smycken

De flesta (det rör sig då främst om yngre tjejer) som säljer smycken på nätet idag använder sig av gratislösningar som Blogger, eller WordPress.

Intresset för att tillverka och sälja smycken syns inte minst i olika UF-mässor runtom i landet . Under det senaste decenniet har smycken och andra accessoarer blivit den absolut mest vanligt förekommande affärsidén hos unga tjejer.

UF är en förkortning för ungt företagande och är en del av gymnasieutbildningen ”Projekt och företagande”. Entreprenörskap är något som skolan satsar allt mer på, allt längre ner i åldrarna så räkna med att antalet försäljare av smycken bara kommer öka de närmaste tio åren.

Faktum är att det finns ungefär en kommersiell butik som säljer smycken online per 100 ”amatör”-bloggar som säljer accessoarer.

Visste du förresten att det äldsta beviset för att även våra förfäder använde smycken är 6000 år gammalt? Förmodligen har man använt smycken av olika anledningar (för att markera stamtillhörighet, etc.) mycket längre än så.

De senaste rönen gör gällande att till och med, i jämförelse med oss, de primitiva neandertalarna tillverkade vackra smycken.

Detta intresse för att tillverka smycken är också ett utslag av våra tiders betoning på att uttrycka sig själv genom olika kreativa aktiviteter. Smycken är också inte minst ett tecken i tiden på att vi uttrycker oss genom vad vi har på oss.

Kombinationen av våra kläder och accessoarer skickar signaler till omgivningen om vilka vi är, vad vi vill och vilken socioekonomisk grupp vi tillhör.

På till exempel 50-talet då själva ytan inte var lika viktig var det istället andra kreativa sysslor som var populära, som till exempel att fläta korgar.

Att skåda historien genom modet och vad vi ägnar åt oss för kreativa sysslor säger mer om vilken tid vi lever än något annat.

Modehistoria blir en alltmer populär och avancerad gren på olika lärosäten runtom i såväl Europa som USA. Ämnet är inte att betrakta som ett underämne till kulturhistoria utan snarare ett ämne i sig.

Även framtidsforskare har börjat använda modet som en måttstock för hur framtiden kan tänkas se ut.

Men det är en helt annan artikel…

Lägg till en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *