Vikten av SEO-strategi

SEO, Search Engine Optimization eller helt enkelt sökmotoroptimering på ren svenska är något som alla företag måste ta ställning till idag. Det räcker inte bara med att ha ett bra varumärke, utan man måste också locka kunder som söker på allmänna relaterade termer. Vi kan här ta bokhandlare på nätet som ett exempel. Adlibris och Bokus är två av giganterna när det gäller bokhandlare online i Sverige. Trots detta kommer en stor del av deras besökare från Google, runt 25%. Även om majoriteten alltså går direkt till endera sajten när de är ute efter en viss bok, så är alltså ungefär en fjärdedel av deras kunder ”slumpkunder”, kunder som kanske sökt efter en viss bok på nätet och sedan hittat till Adlibris eller Bokus via Google. Då talar vi ändå om två väldigt välkända namn.

För nyare företag så är antalet som hittar dit via Google enormt mycket större, vilket gör att deras behov av en bra SEO-strategi är ännu viktigare. Vi kan här ta Sandöporten som exempel. Företaget är relativt nystartat, och vill slå sig in på den svenska marknaden för Garageportar, stängsel och grindar. Det är en marknad som domineras av ett antal väletablerade företag, vilket gör det till en riktig utmaning att nå framgång. Sandöporten har dock lyckats med detta och på kort tid etablerat sig.

Skälet är att man redan från början hade en klar och tydlig SEO-strategi. Sandöporten påbörjade sin SEO redan innan företaget befann sig i skarpt läge och ens hade en webbsida. SEO var redan från början en hörnsten i företagets strategi, något som man tog på mycket stort allvar. Många andra nystartade företag startar först sitt företag, ordnar en webbsida, och sedan börjar man tänka på det där med SEO. Helt fel. Planera SEO först, och lansera sedan företagets webbsida om du vill lyckas.